اتصال به Api

یکی از امکانات اصلی وبچی، ارائه api کامل برای مدیریت داده‌های وب‌سایت از طریق برنامه‌های شخص ثالث است. برای مشاهده مستندات اتصال به api وب‌سایت خود، به صفحه‌ی اختصاصی ما در وب‌سایت postman مراجعه کنید. در نظر داشته باشید که مستندات برای وب‌سایت api.imcloud.org آماده شده و برای استفاده روی وب‌سایت خود، باید نام دامنه خود را جایگزین آن کنید.

همین حالا شروع کنید

وب‌سایت و فروشگاه خود را راه‌اندازی کنید.